Dil Seçimi
1968'DEN GÜNÜMÜZE...

ISPM 15 Nedir ?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt kuruluşu olan Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) Sekreterliği, üyelerinin katılımıyla 2002 yılında Roma'da, uluslararası ticarette kullanılan masif ağaçtan yapılmış ambalaj ve paletlerle ilgili yeni bir standart (ISPM 15 International Standards for Phytosanitary Measures 15) belirlemiştir.

ISPM 15'in ülkemiz için önemi; bundan böyle tüm ihraç ürünlerinde kullanılacak masif ağaçtan yapılmış ambalaj malzemelerinin (SWPM Solid Wood Packaging Material) ısıl işlemden geçmedikçe diğer ülke sınırları içine giremeyecek olmasından kaynaklanmaktadır.

ispm-etiket

ISPM 15 Standardına göre; doğrudan masif ağaçtan yapılmayan, tahta parçaları, ağaç talaşı ve kırpıntılarının yüksek sıcaklıkta kurutulup, tutkal karıştırılıp, yüksek basınç altında kalıplanmasıyla üretilen sunta, mdf, osb, kontrplak gibi malzemeler (canlı organizma, küf, bakteri, mantar barındırmayacağından) ISPM 15'te ısıl işlem gerektirmeyen malzemeler olarak belirtilmiştir.

E-pack'in ISPM-15 standardı istememesi de ürünümüzün ayrı bir avantajıdır.

ISPM 15 standardına uygun palet kullanılmadığı veya ISPM 15 standardına uygun palet üretiminde ısıl işlem için istenen koşulların tam anlamıyla sağlanmaması durumunda, sevkiyat ithalatçı ülkeler tarafından kabul edilmemekte ve hatta bazı durumlarda paletler taşıdıkları ürünler ile birlikte karantinaya alınıp imha edilmektedir.

Firmamız TR-109 lisansıyla ISPM 15 standardında palet ve ahşap ambalaj sandığı üretmeye yetkilidir. Ekim 2007 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan anlık teftişten eksiksiz ve başarıyla çıkmıştır.